одобрен

Размер на средното рентно плащане за стопанската 2017/2018 г.

Уникален идентификатор:  c3c6e0ef-360e-4342-914d-4c93665901dd

Описание:

Размер на средното рентно плащане за стопанската 2017/2018 г. Информацията е по землища и начин на трайно ползване в кг/дка.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

рентно рентно плащане средно

Версия: 2

Автор: Биляна Карушкова

Връзка с автор: odz.stz@gmail.com

  • Създаден на: 2018-08-01 10:48:17
  • Създаден от: kamen_georgiev_karshibradov
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:28:59
  • Последно променил: migrate_data