одобрен

Данни за Регистъра на браншовите организации и националните браншови организации в горския сектор

Уникален идентификатор:  c5928cd1-49d5-40f7-ba14-a086c3c15dd3

Описание:

Всяка браншова организация, която отговаря на условията на Закона за горите за вписване в Регистъра на браншовите организации и националните браншови организации в горския сектор, може да подаде заявление до министъра на земеделието, храните и горите и да бъде вписана в регистъра.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Земеделие и гори

Версия: 1

Автор: Екатерина Попова

  • Създаден на: 2018-09-27 06:27:17
  • Създаден от: ekaterina_popova
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:29:55
  • Последно променил: migrate_data