одобрен

2022 г. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  c5c25e76-d393-4566-bed3-6a468a6228e5

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух - нива на азотен диоксид

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

РМС 214/2016 бензен ИАОС околна среда диоксид азотен

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2022-05-03 08:59:12
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-03 10:30:25
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте