одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Троян

Уникален идентификатор:  c6069e3d-78f5-4213-9dac-582b72d9c030

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

Автор: Анна Белперчинова

Връзка с автор: any@troyan.bg

  • Създаден на: 2019-03-20 14:42:02
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-07-13 08:36:32
  • Последно променил: anna_belperchinova