одобрен

Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Уникален идентификатор:  c65d044f-79a5-48fb-8a5b-37d68781cc9a

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-05-07 10:49:54
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-05-07 12:11:21
  • Последно променил: rossalina