одобрен

средното годишно рентно плащане

Уникален идентификатор:  c756a017-6402-49f9-aa20-8b1b68bb5f74

Описание:

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар на Област Плевен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

годишно земеделие одз плащане плевен рентно средно СРП РМС 214/2016

Версия: 7

  • Създаден на: 2016-07-19 08:34:39
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2021-04-13 13:37:11
  • Последно променил: lyuben_petkov_stoyanov