одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Уникален идентификатор:  c769715d-4e61-4184-97fb-93381d1bfb95

Описание:

Химично състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДЧР за циклите на ПУРБ

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район химично ЧР

Версия: 2.4

Източник: https://www.bsbd.org/bg/register.html

Автор: БДЧР

Връзка с автор: bdvarna@bsbd.org

Отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

Връзка с отговорник поддръжка: p.petkov@bsbd.org

  • Създаден на: 2022-05-10 10:13:08
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2022-05-18 12:43:09
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте