одобрен

Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Уникален идентификатор:  c9ca5dee-1778-435b-a441-c5c46c123229

Описание:

Списъкът съдържа информация за регистрираните риболовни съдове, извършващи улов на риба на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

храни РМС436/2017 съдове риболов улов риба

Версия: 2.20

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2017-09-11 08:31:00
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-29 16:06:35
  • Последно променил: skirov