одобрен

Списък на регистрираните екскурзоводи

Уникален идентификатор:  ca6e5fb1-992e-43e8-82f3-930c89c79abe

Описание:

Съгласно чл. 146, ал.1 от Закона за туризма, за упражняване на професията "екскурзовод" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър - част от Националния туристически регистър

Основна тема:  Образование, култура и спорт

туризъм

Версия: 1

Автор: Петър Градинаров

Връзка с автор: p.gradinarov@tourism.government.bg

Отговорник подръжка: p.gradinarov@tourism.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: p.gradinarov@tourism.government.bg

  • Създаден на: 2016-06-16 09:16:21
  • Създаден от: e_kostova
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:30:12
  • Последно променил: migrate_data