одобрен

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Уникален идентификатор:  cabb1b3a-b4e4-48d2-b840-ed8d40c55f0b

Описание:

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването съдържащ:
* Име, адрес/ седалище
* Заповед за оправомощаване №/дата
* Заповед за отнемане на оправомощаване №/дата

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

ДАМТН средства за измерване

Версия: 3

  • Създаден на: 2017-05-10 12:20:06
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2020-06-17 16:26:23
  • Последно променил: daniela.maslarska