одобрен

Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС

Уникален идентификатор:  cb2effaf-992d-40dd-9f1c-85f335fedc7a

Описание:

На основание чл. 54а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове за лицата, които подлежат на задължителна регистрация по закона Агенция „Митници“ води публичен регистър, който съдържа следната информация: 1. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето или трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец); 2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето; 3. дата на връчване и номер на удостоверението за регистрация; 4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията; 5. компетентно митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация; 6. точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажби на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво. Съгласно ал. 5 на същия член от Закона за акцизите и данъчните складове информацията за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

агенция лица регистър РМС 214/2016 регистрирани Митници ЗАДС Агенция "Митници" чл. 57а

Версия: 1.2

  • Създаден на: 2021-12-14 13:10:34
  • Създаден от: anelia_daskalova
  • Последна промяна: 2022-01-12 23:02:23
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте