одобрен

Регистър откази за одобряване и издаване на разрешение за строеж

Уникален идентификатор:  cb5969dd-1308-4fce-8c6a-13d405d4ffd0

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-11-08 15:32:00
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-11-08 15:32:55
  • Последно променил: kostenetz