одобрен

Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход

Уникален идентификатор:  cb68bc2f-04f7-4e9e-a316-83e6f1e3b039

Описание:

Национален регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход регистрирани на територията на Република България

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

обекти

Версия: 1.15

Автор: Анастасия Попниколова

Връзка с автор: a_popnikolova@bfsa.bg

Отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a_popnikolova@bfsa.bg

  • Създаден на: 2016-05-05 08:03:33
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:48:41
  • Последно променил: a_popnikolova