Автор: Veselin Zlatev

непроверен

36. Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  cbd81c86-42c4-447a-a73e-8c5a8dfb707f

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.2

Връзка с автор: m.kuneva@balchik.bg

  • Създаден на: 2019-02-26 13:04:10
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-22 08:32:17
  • Последно променил: veselin_zlatev