одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ за 2019г.

Уникален идентификатор:  cbeb378c-ef00-4a21-b2ab-321dc14ce719

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-12-09 11:24:36
  • Създаден от: donevichina
  • Последна промяна: 2019-12-09 11:37:33
  • Последно променил: donevichina