одобрен

Регистър на производствените марки.

Уникален идентификатор:  cc6065ad-4d98-474f-8c1d-adb183f7872b

Описание:

Регистър на производствените марки на територията на Регионална дирекция по горите - гр. Русе.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.2

Източник: Регионална дирекция по горите - Русе

Автор: инж. Николай Николов

Връзка с автор: rugruse@iag.bg

Отговорник подръжка: rugruse@iag.bg

Връзка с отговорник подръжка: rugruse@iag.bg

  • Създаден на: 2019-03-26 14:56:57
  • Създаден от: nyusred_yakub
  • Последна промяна: 2019-03-26 15:03:44
  • Последно променил: nyusred_yakub