одобрен

Регистър на горскостопанските програми в териториалния обхват на РДГ София

Уникален идентификатор:  ccbe9bdb-a3e0-4f82-bf74-648aa499ca0c

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-04-01 09:11:46
  • Създаден от: k.koteva
  • Последна промяна: 2019-04-01 09:15:16
  • Последно променил: k.koteva