одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ - Стара Загора

Уникален идентификатор:  ce8267f9-fe49-4657-a0e1-3a58c618acd6

Описание:

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на територията на РИОСВ - Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Автор: Христо Стоев

Връзка с автор: office@stz.riew.gov.bg

Отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

Връзка с отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

  • Създаден на: 2019-04-08 14:43:39
  • Създаден от: Hristo Stoev
  • Последна промяна: 2019-04-08 14:58:28
  • Последно променил: Hristo Stoev