одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Уникален идентификатор:  ce8581b0-4219-4791-81f4-9c45de956cae

Описание:

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 4

  • Създаден на: 2019-03-01 10:24:53
  • Създаден от: maya_veselinova_geteva
  • Последна промяна: 2019-08-20 15:44:26
  • Последно променил: maya_veselinova_geteva