одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи"

Уникален идентификатор:  cea1ab26-4f69-4941-9a9a-6c8dd8b1b038

Описание:

Регистър на домашни и безстопанствени кучета при община "Родопи" 2013г. - 2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

Автор: Милена Герзилова

  • Създаден на: 2019-04-02 23:42:11
  • Създаден от: it
  • Последна промяна: 2019-04-02 23:47:36
  • Последно променил: it