одобрен

Регистър на вписаните лица по чл. 60 от ЗЕЕ

Уникален идентификатор:  cec11425-98f1-47b0-9cf3-b6cb6595a651

Описание:

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView

Лица извършващи обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Автор: АУЕР

Връзка с автор: office@seea.government.bg

Отговорник подръжка: admin@seea.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: admin@seea.government.bg

  • Създаден на: 2016-04-19 06:59:08
  • Създаден от: margarita_gigova
  • Последна промяна: 2019-09-19 18:21:09
  • Последно променил: margarita_gigova