одобрен

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Уникален идентификатор:  ceccc32d-c629-41dd-a109-bd7b9df5f005

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 2.5

Връзка с автор: mail@e-gov.bg

  • Създаден на: 2019-03-21 11:44:28
  • Създаден от: ydimitrov
  • Последна промяна: 2019-03-21 13:10:02
  • Последно променил: ydimitrov