одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  cf8dbcbc-59e9-4dba-87a6-e9bbcd6c91a6

Описание:

Регистър на домашните и безстопанствени кучета към 01.03.2019 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Източник: гл. специалист "ЗЕОЧ"

Автор: Мариана Драгнева

  • Създаден на: 2019-03-14 14:31:02
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:33:03
  • Последно променил: obsobstvenost