одобрен

Списък на лицата, на които са издадени позволителни за ползване на лечебни растения

Уникален идентификатор:  cfae38cd-4acf-4780-bfe3-fac4055df8cc

Описание:

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени позволителни за ползване на лечебни растения на територията на Национален парк Централен Балкан

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Здравеопазване

лечебни растения позволителни

Версия: 2

  • Създаден на: 2016-12-30 08:22:41
  • Създаден от: pavlina_ivanova_racheva
  • Последна промяна: 2018-11-02 15:37:25
  • Последно променил: migrate_data