одобрен

Информация за разработчици на информационни системи в администрацията

Уникален идентификатор:  d0e7ca34-88b1-4c4d-8c16-edaf9868443a

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2020-07-03 15:40:10
  • Създаден от: rir_api
  • Последна промяна: 2020-10-26 14:52:19
  • Последно променил: rir_api