одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2016г. по ЗДОИ.

Уникален идентификатор:  d1479837-7042-4a8b-9d99-2201bece0a66

Описание:

Регистърът се обновява ежегодно и съдържа информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през съответната година.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Басейнова дирекция доспат достъп до обществена информация екология места Струма

Версия: 1

Автор: БД"ЗБР"

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник подръжка: nikilaj@wabd.bg

Връзка с отговорник подръжка: nikilaj@wabd.bg

  • Създаден на: 2018-02-09 14:04:58
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:13:54
  • Последно променил: migrate_data