Автор: Veselin Zlatev

непроверен

41. Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Уникален идентификатор:  d1846eb5-e079-493c-a188-3a3c528051f4

Описание:

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум - до момента няма предложения

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 1.5

Връзка с автор: obsbalchik@gmail.com

  • Създаден на: 2019-02-20 12:53:27
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:12:24
  • Последно променил: veselin_zlatev