одобрен

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г

Уникален идентификатор:  d1fa8493-d6ff-47cc-919a-001f0ca69a5a

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

Касово изпълнение на бюджета община отчет РМС 54/2019 Ситово

Версия: 1.2

Връзка с автор: a.halil@sitovo.bg

Отговорник поддръжка: a.halil@sitovo.bg

Връзка с отговорник поддръжка: a.halil@sitovo.bg

  • Създаден на: 2020-10-30 12:48:40
  • Създаден от: arzu_halil
  • Последна промяна: 2020-10-30 16:04:23
  • Последно променил: bikozhuharov