одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция "Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  d2ea6ec1-6501-41ba-9f91-703ab2873b66

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция "Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2019 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Броя на регистрираната земеделска горска техника и машини за земни работи

Версия: 2.2

Източник: Областан дирекция "Земеделие" гр. Монтана

Автор: Областан дирекция "Земеделие" гр. Монтана

Връзка с автор: odzg@net-surf.net

Отговорник подръжка: odzg@net-surf.net

Връзка с отговорник подръжка: odzg@net-surf.net

  • Създаден на: 2019-05-13 14:37:29
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2019-07-03 11:10:55
  • Последно променил: silvia_simeonova