одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Уникален идентификатор:  d3284566-e650-4f70-906e-4124f376d744

Описание:

Информация за брой имоти с променено предназначение за календарната 2020г. за област София град

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено София град

Версия: 2.3

Автор: Кристиян Цветков

Връзка с автор: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2021-04-16 10:40:26
  • Създаден от: kristiyan_tsvetkov
  • Последна промяна: 2021-04-16 15:19:18
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте