одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2014г.

Уникален идентификатор:  d419a57d-52d8-4585-9ff7-c413a2ee305e

Описание:

РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2014г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Ана Николова

Връзка с автор: sekretar_parv@abv.bg

Отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obaparv@parvomai.escom.bg

  • Създаден на: 2017-02-13 13:30:19
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:32:59
  • Последно променил: migrate_data