одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Монтана

Уникален идентификатор:  d41d6e89-dcd3-4701-a504-b2b84f736573

Основна тема:  Образование, култура и спорт

община Монтана вероизповедания

Версия: 3

Източник: Дирекция "Хуманитарни дейности"

Автор: Нели Василева

Връзка с автор: nelly.vasileva@gmail.com

  • Създаден на: 2019-03-25 15:09:36
  • Създаден от: itexpert
  • Последна промяна: 2019-09-12 10:33:39
  • Последно променил: itexpert