одобрен

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Уникален идентификатор:  d4455ed1-818d-418e-98bf-5b43a7dd4802

Описание:

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, съдържащ:
* Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя
* Заповед №/дата
* Срок на валидност
* Вид проверка
* Номера на проверителите
* Средства за измерване, за проверката на които е оправомощено лицето

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Енергетика

водомери ДАМТН димометри дрегери електромери манометри скоростомери средства за измерване топломери

Версия: 2

  • Създаден на: 2017-05-10 11:44:37
  • Създаден от: savina_yordanova
  • Последна промяна: 2019-02-19 14:48:26
  • Последно променил: migrate_data