одобрен

Регистър на народните читалища на територията на Община Аксаково

Уникален идентификатор:  d48849b7-41cb-419f-8a57-b934bea2eb6c

Описание:

Регистър на народните читалища на територията на Община Аксаково актуален за 2017г

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

публичен регистър читалища

Версия: 1

Отговорник поддръжка: ico@aksakovo.net

Връзка с отговорник поддръжка: ico@aksakovo.net

  • Създаден на: 2017-09-25 08:08:31
  • Създаден от: hristo_dimitrov
  • Последна промяна: 2018-10-16 12:56:14
  • Последно променил: migrate_data