одобрен

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Уникален идентификатор:  d4890e61-90d2-4b7e-9d35-9bcb8baa6855

Описание:

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.
Съгласно Закона за борба с трафика на хора координатор на Механизма е Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), посредством нейния секретар и администрация.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2018-04-11 11:44:42
  • Създаден от: desislava_todorova_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:54:05
  • Последно променил: migrate_data