одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения - област Велико Търново

Уникален идентификатор:  d50492c3-6c46-4f77-98f6-9f09b037e3e7

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

област Велико Търново устройствени планове

Версия: 5

Автор: Снежана Кадиева

Връзка с автор: governor@velikotarnovo.government.bg

Отговорник поддръжка: governor@velikotarnovo.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: governor@velikotarnovo.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-15 13:13:30
  • Създаден от: dimitrina_sakarova
  • Последна промяна: 2020-01-10 09:28:33
  • Последно променил: Darina_Stamatova