непроверен

Регистър на лицата и фирмите извършващи пътна помощ по пътищата отворени за обществено ползване 06.07.2020 година

Уникален идентификатор:  d57afe8e-e9d9-46d5-9196-e5ac2550329f

Основна тема:  Транспорт

Версия: 4.4

Връзка с автор: a.veselinov@api.bg

  • Създаден на: 2020-07-09 16:34:43
  • Създаден от: a.veselinov
  • Последна промяна: 2020-07-09 16:49:04
  • Последно променил: a.veselinov