одобрен

Държавна агенция за закрила на детето

Уникален идентификатор:  d5a229b3-8e2b-4ce9-90e8-339f0bf5a0ee

Описание:

Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги за деца

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 4.1

Връзка с автор: vanya.kirilova@sacp.government.bg

Отговорник подръжка: vanya.kirilova@sacp.government.bg

Връзка с отговорник подръжка: vanya.kirilova@sacp.government.bg

  • Създаден на: 2019-09-25 11:17:39
  • Създаден от: v.kirilova
  • Последна промяна: 2019-09-25 18:04:50
  • Последно променил: s.minkov