одобрен

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ СЛИВЕН КЪМ 19.03.2018г.

Уникален идентификатор:  d5b8aab0-d8f9-4f4d-9b1b-adf0c5265dc6

Описание:

РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ СЛИВЕН КЪМ 19.03.2018г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Деян Петров

Връзка с автор: d.p.petrov@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: d.p.petrov@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: d.p.petrov@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2018-03-19 13:27:30
  • Създаден от: deyan_petrov
  • Последна промяна: 2018-10-13 13:01:36
  • Последно променил: migrate_data