одобрен

Регистър на издадените актове за административни нарушения за учебната 2019/2020 г.

Уникален идентификатор:  d6048680-3be5-4d03-87fd-ee8281ab507c

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-19 08:17:26
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2020-02-19 08:18:22
  • Последно променил: kostenetz