непроверен

Списък на институциите в предучилищното и училищното образование в област Силистра за учебната 2019/2020 година към 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  d6aeefec-5d85-4d07-891e-5319b59965a6

Основна тема:  Образование, култура и спорт

детски градини институции Силистра училища ЦПЛР предучилищно и училищно образование

Версия: 2.1

Източник: РУО - Силистра

Автор: РУО - Силистра

Връзка с автор: rio_silistra_IO@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: rio_silistra_IO@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rio_silistra_IO@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2020-04-30 10:57:08
  • Създаден от: aneliya_atanasova
  • Последна промяна: 2020-04-30 10:59:20
  • Последно променил: aneliya_atanasova