одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект

Уникален идентификатор:  d73b5fdc-4b6d-44f1-88e3-d7f147debd31

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-03-27 11:51:27
  • Създаден от: reneta_noteva
  • Последна промяна: 2019-03-27 11:57:32
  • Последно променил: reneta_noteva