одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Бургас

Уникален идентификатор:  d779264b-2e30-41a7-9792-4d0544ba1500

Описание:

Съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения РЗИ издава удостоверение за съответствие със здравните и медицински изисквания в лечебните заведения за болнична помощ, което е елемент от процедурата по издаване на разрешение за осъществяване на дейност от Министъра на здравеопазването

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Болнични заведения

Версия: 1.1

Автор: Станка Николова

Връзка с автор: rzi@rzi-burgas.com

Отговорник поддръжка: h.petrov@rzi-burgas.com

Връзка с отговорник поддръжка: h.petrov@rzi-burgas.com

  • Създаден на: 2016-06-17 12:53:49
  • Създаден от: ginka_stoyanova_genova
  • Последна промяна: 2019-09-25 11:06:14
  • Последно променил: ginka_stoyanova_genova