одобрен

Регистър за подадените декларации за придобиване на куче

Уникален идентификатор:  d7857d48-196d-4a01-929c-c2084af4db86

Описание:

Регистър за подадените декларации за придобиване на куче

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Автор: Камелия Рачина

Връзка с автор: zmdt@valchedram.com

Отговорник поддръжка: kmet@valchedram.com

Връзка с отговорник поддръжка: kmet@valchedram.com

  • Създаден на: 2020-06-25 15:31:56
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2020-07-03 11:57:34
  • Последно променил: daniela_stefanova_minkova