одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Уникален идентификатор:  d79dcc3c-0780-45f5-9fd2-5339fca1c74e

Описание:

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

регистър

Версия: 1.1

Автор: Татяна Цонкова

Връзка с автор: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Tatyana.PavlovaTsonkova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2016-06-10 10:31:56
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-29 09:05:40
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova