одобрен

Информация за хардуерни и софтуерни ресурси в администрацията в и извън поддръжка

Уникален идентификатор:  d7e62881-66a2-4e88-92e3-29f4630abd32

Основна тема:  Правителство, публичен сектор

Версия: 2.8

  • Създаден на: 2020-07-03 15:35:38
  • Създаден от: rir_api
  • Последна промяна: 2020-10-26 14:49:55
  • Последно променил: rir_api