одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост-2018год.

Уникален идентификатор:  d80c7230-f0bb-44f2-93d4-452a5f276b2e

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост-2018год.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Региони, градове

Версия: 2.2

Автор: Р.Гуглева

Връзка с автор: r.gugleva@smolyan.bg

Отговорник подръжка: r.gugleva@smolyan.bg

Връзка с отговорник подръжка: r.gugleva@smolyan.bg

  • Създаден на: 2019-04-24 13:59:21
  • Създаден от: r.gugleva
  • Последна промяна: 2019-04-24 16:35:45
  • Последно променил: r.gugleva