одобрен

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

Уникален идентификатор:  d821ad12-7f49-4073-9bf0-751980dc9a62

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Образование, култура и спорт

държавен план прием руо смолян РМС 214/2016 2022/2023

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2022-05-11 09:20:25
  • Създаден от: y.chechkova
  • Последна промяна: 2022-05-11 10:39:35
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте