Автор: Yoanna Petrova

непроверен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост Община Попово

Уникален идентификатор:  d8ac8004-27e1-4434-92ba-da3e0ae557f3

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.2

  • Създаден на: 2019-03-26 14:25:32
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-26 14:47:29
  • Последно променил: yoanna_petrova