одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  d967efb2-4e43-41f3-9100-6164002554a6

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-11 11:28:58
  • Създаден от: kemal_aliev
  • Последна промяна: 2018-10-28 01:59:32
  • Последно променил: migrate_data